LandbrugSkovbrugJagtUdlejning
jagt1.jpg
Skydetårn
natur
Skovsø

Jagt

Al jagt på ejendommen er pr. 2016 lejet ud til fire konsortier - et på selve Gyldenholm og tre i Kastrup Storskov.


Gyldenholms jagtrevir er meget varieret og består mestendels af marker med store remisser, levende hegn, enge og større skovområder med både ældre og yngre bevoksninger.


 Der er udarbejdet biotopplan for hele ejendommen og der arbejdes løbende på at vedligeholde remisser, udsætninger, foderpladser, hegn og vandhuller, med henblik på den bedst mulige vildtpleje. 


Ud over en stor råvildtbestand, er der en fast bestand af både sika- og dåvildt. Jagtkonsortierne står selv for udsætning og pasning af fuglevildt. 


Alle henvendelser vedrørende jagt bedes rettet til Godskontoret

Informationer

Aktuelle nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Historie

Kontakt os