JuletræerLandbrug_oldSkovbrug_oldJagt_oldUdlejning_old
IMG_1503.jpg
IMG_1508.jpg

Salg af ridekort

Der sælges ridekort til størstedelen af skoven - ca. 16 km skovveje.

Ridereglement:
Ridning er tilladt på bilfaste veje efter udleveret kort. Hvis der er opsat forbudsskilte skal disse respekteres. Der rides altid i side- eller midterrabat.

Adgang og ridning sker på eget ansvar og risiko.

Det er ikke tilladt:
- at ride udenfor de nævnte vejarealer.
- at ride udenfor skovens normale åbning for publikum.
- at ride på dage, hvor der afholdes jagt, datoer kan oplyses på Godskontoret.
- at ride i perioden 16. til 22. maj samt 10. til 16. juli pga. bukkejagt.
- at ride i galop eller tilsvarende gangarter.

I perioden 23. maj til 9. juli må ridning kun finde sted mellem kl. 10.00 og 17.00.

Gyldenholm Skovdistrikt forbeholder sig ret til midlertidige begrænsninger i færdsels retten i tilfælde af f.eks. intensiv skovarbejde, jagt, tøbrud m.m.

Vis hensyn overfor skovarbejdere, jagtlejere samt det øvrige skovpublikum.

Ved møde med gående og kørende trafik skal rytteren vige.

Overtrædelse af reglementet kan medføre inddragelse af ridekortet samt bortvisning.

Fakta

Helårskort: 1000,00 kr Gyldighedsperiode: 1. januar til 31. dec.

Halvårskort: 600,00 kr Gyldighedsperiode: 1. eller 2. halvår.

Månedskort: 150,00 kr Gyldighedsperiode: 1 kalendermåned

Månedskortet kan kun tegnes èn gang pr. kalenderår pr. person.

Ridekortet er strengt personligt med foto og skal bæres synlig ved ridning i skoven.

Ridekortet skal fornyes efter hver gyldigheds-
periode.