LandbrugSkovbrugJagtUdlejning
skovbrug1.jpg
Skovning bøg
skovbrug2.jpg
Flishugning

Skovbrug

Gyldenholm Skovdistrikt, bestående primært af Kastrup Storskov, består af ca. 700 ha blandet skov, beliggende mellem selve Gyldenholm og Tystrup Sø. Hovedparten (ca. 65 %) er løvtræ - med bøg som den dominerende træart og eg i yderområderne. 35 % består af nåletræ, med rødgran som den dominerende træart. Der er i forbindelse med skoven også mindre bevoksninger med juletræer og pyntegrønt til kommercielt brug. 


Ved de voldsomme orkaner i 1967 og 1999 (hvor op imod 10% af skoven faldt) led distriktet store tab i form af væltede træer og ødelagte bevoksninger. Skoven bærer derfor idag præg af en række yngre bevoksninger, som følge af genopretningsarbejdet efter stormfaldene. Her er særligt tale om løvskov.


Godsets hovedbygning og de omkringliggende driftsbygninger, boliger og korntørreri opvarmes med flis fra egen skov. Flisfyret blev installeret i 2001 og det har medført store besparelser i forhold til olie og elektricitet, at godset nu kan varme sig selv op med biomasse fra egen produktion. 


Brænde sælges til selvskovere og som 2,7 m brænde i alle træarter. Der kan efter aftale tilbydes udkørsel for selvskovere og levering af 2,7 m brænde i nærheden af skoven. Ligeledes tilbyder Gyldenholm maskinstationsarbejde efter aftale, såsom udkørsel af træ samt hegnssætning. 


Færdsel i skoven:

Skovens veje udgør ca. 16 km i alt og skoven er åben for offentligheden hver dag fra solopgang til solnedgang. Det er kun tilladt at færdes på skovens veje til fods eller på cykel. 

Hunde skal holdes i snor, af hensyn til vildtet og skovens andre gæster.

Færdsel til hest er tilladt med gyldigt ridekort, læs mere og ansøg her.

Det er ikke tilladt at føre motorkøretøj i skoven uden forudgående aftale med Godskontoret, ligesom det heller ikke er tilladt at færdes til fods eller på cykel uden for skovens faste veje og ingen færdsel er tilladt efter mørkets frembrud. 

I jagtsæsonen (september til januar samt 16. maj - 15. juli) kan der være dage hvor uvedkommende færdsel frabedes, dette markeres med skilte ved skovens indgangsveje. Det er ikke tilladt at samle svampe eller andet i skoven uden forudgående tilladelse fra Godskontoret.  

Informationer

Aktuelle nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Historie

Kontakt os